Har du blitt utsatt for en straffbar handling eller er siktet eller tiltalt i en straffesak trenger du en strafferettsadvokat. Du har faktisk krav på en bistandsadvokat eller strafferettsadvokat!

Strafferetten er rettsregler som gjelder straffbare handlinger og her fremgår det vilkår som må være oppfylte for at noen skal kunne straffes. Videre fremgår det hva slags reaksjon som kan ilegges. I loven er det to strafferetter, en alminnelig del og en spesiell del for enkelte lovbrudd. Ved å finne en god strafferettsadvokat er man sikret at saken gir riktig dom.

For å finne en strafferettsadvokat kan du ta kontakt med ulike advokatfirmaer som har advokater innenfor dette rettsområdet. Let gjerne etter en som har vært borti tilsvarende saker tidligere, da er det enklere å vite hva utfallet kan bli. Om du er usikker på hvor du skal lete eller hvem du skal henvende deg til, kan du bruke Tjenestetorget sitt skjema. Da blir du kontaktet av ulike advokater som kan strafferetten, for deretter å velge den personen du tror og mener kan gjøre den beste jobben for deg – uansett om det er å forsvare deg eller få gjerningsmannen tiltalt.