Mange trenger på et tidspunkt i livet juridisk rådgivning av en rekke ulike årsaker. Uheldige situasjoner oppstår deriblant problemer under arveoppgjør eller nabotvister. Juridisk rådgivning gis fra privatpraktiserende advokater eller fra andre steder som studentrettighetshjelpstiltak og advokatvakten. Det er altså mange steder man kan henvende seg for gratis juridisk rådgivning, men er det snakk om en større sak burde man ta kontakt med en advokat som kan føre saken videre. Juridisk rådgivning er nemlig kun kort rådgivning om saken og ikke en faktisk vurdering. Du bør derfor bruke juridisk rådgivning i situasjoner der du trenger å få et mer generelt innrykk og forstå sakens sider og lovens ordlyd. For å faktisk få hjelp og komme frem i saken må du skaffe deg en advokat.