Få juridisk rådgivning

Mange trenger på et tidspunkt i livet juridisk rådgivning av en rekke ulike årsaker. Uheldige situasjoner oppstår deriblant problemer under arveoppgjør eller nabotvister. Juridisk rådgivning gis fra privatpraktiserende advokater eller fra andre steder som...

Advokat i sak mot barnevern

Er det snakk om en sak mot barnevernet vil en advokat som har spesialisert seg på barn og barnevernssaker kunne hjelpe deg. I slike saker kan det gå hardt utover dere som foreldre, da er det viktig å ha en advokat som er tøff og kan snakke imot barnevernet med gode...

Strafferettsadvokat

Har du blitt utsatt for en straffbar handling eller er siktet eller tiltalt i en straffesak trenger du en strafferettsadvokat. Du har faktisk krav på en bistandsadvokat eller strafferettsadvokat! Strafferetten er rettsregler som gjelder straffbare handlinger og her...