Er det snakk om en sak mot barnevernet vil en advokat som har spesialisert seg på barn og barnevernssaker kunne hjelpe deg. I slike saker kan det gå hardt utover dere som foreldre, da er det viktig å ha en advokat som er tøff og kan snakke imot barnevernet med gode argumenter. Barnevernet er til for å beskytte barna, men om du føler de vrir og vender på ord du sier er det viktig å ta kontakt med en dyktig advokat som kan tale din sak.

En barnevernssak starter ofte med en bekymringsmelding for deretter å begynne å undersøke. Flere advokater anbefaler at man tar kontakt allerede fra første telefonen fra barnevernet. Dette er for å sikre at du som foreldre har noen som kan være med i møter og bistå gjennom hele den vanskelige prosessen. Med en advokat kan du være sikker på at dine rettigheter blir ivaretatt. Viser det seg at barnevernet tar saken videre vil den bli behandlet av fylkesnemnda. Noen ganger flyttes da barna ut fra hjemmet og det foretas et akuttvedtak. For at all informasjon skal komme frem og alle sider belyses er det viktig med en dyktig advokat. Skulle man tape saken kan man anke den til tingretten.